IInformation maj 2020

 

Efter vandforsyningen på udvalgte veje på Bogø den 11. maj og igen den 18 maj har været afbrudt,  kan det forekomme at vandets udseende er lidt uklart. Det skyldes at der er kommet luft i rørene efter afbrydelsen. Det betyder ingenting,  og vandet bliver klart efter lidt tid.                                            

Derudover kan der forekomme fald på vandtrykket. Det kan skyldes kalkskaller i måleren som skal renses ud. Kontakt da Leif Werge på 23984424 eller Peter Fisker Schrøder på 25556239.   

Ved andre problemer med vand forsyningen kan Peter Fisker Schrøder kontaktes.   

                                       

Bogø Vandværk
I 1935 gik en række fremsynede Ø-boere i spidsen for oprettelse af en fælles vandforsyning på Bogø. Siden har vandværket leveret vand til flere og flere af Øens beboere. Kun 2 ejendomme er endnu ikke tilsluttet.  
Hvor finder du os?
Vi er fysisk placeret på Vesterskovvej 11, 4793 Bogø. Vandværket forsyner i dag 1190 forbrugere og udpumper årligt ca. 70.000 m3 rent drikkevand til erhvervsvirksomheder, skoler, institutioner og private.
Vandkvalitet
Vandværkets grundvandsmagasin er godt beskyttet af et op til 30 m. tykt lerlag, der sikrer vand af meget høj kvalitet. Drikkevandet hentes i kalklagene i en dybde af ca. 65 m. under terræn.