Bogø Vandværk
I 1935 gik en række fremsynede Ø-boere i spidsen for oprettelse af en fælles vandforsyning på Bogø. Siden har vandværket leveret vand til flere og flere af Øens beboere. Kun 2 ejendomme er endnu ikke tilsluttet.  
Hvor finder du os?
Vi er fysisk placeret på Vesterskovvej 11, 4793 Bogø. Vandværket forsyner i dag 1190 forbrugere og udpumper årligt ca. 70.000 m3 rent drikkevand til erhvervsvirksomheder, skoler, institutioner og private.
Vandkvalitet
Vandværkets grundvandsmagasin er godt beskyttet af et op til 30 m. tykt lerlag, der sikrer vand af meget høj kvalitet. Drikkevandet hentes i kalklagene i en dybde af ca. 65 m. under terræn.