INFORMATION

Den lovpligtige udskiftning af vandmålere er gennemført i sommeren 2014 (sommerhusområderne) og i sommeren 2015 (helårsområdet) og er afsluttet med udgangen af september 2015. Udskiftningen er foretaget af vandværkets faste smedemester Leif Nowicki og er gennemført i god og positiv dialog med forbrugerne og uden problemer af nogen art.