VANDKVALITET

Fra naturens hånd er Bogø's undergrund og hermed grundvandet godt beskyttet af et tykt lerlag (15 - 45 m.) og grundvandet betragtes som velbeskyttet mod nitrat. Helt generelt kan Bogø's drikkevand betegnes som værende af meget høj kvalitet uden spor af pesticider, kulbrinter og phenoler, mens indholdet af bakterier, uorganiske forbindelser og metaller normalt ligger langt under de fastsatte grænseværdier.

Vandkvaliteten kontrolleres løbende af det akkrediterede miljølaboratorium, Eurofins Miljø A/S, efter en af kommunen godkendt prøveplan. Alle vandanalyser tilgår tilsynsmyndigheden, som er Vordingborg Kommune.

Vandanalyser vil fremover kunne ses i undermenuen vandanalyser.

Læs mere under punktet Bogø Vandværk.