Information vedrørende vandkvalitet

INGEN CHLORIDAZON I VANDET PÅ BOGØ.

Bogø vandværk har fået testet vandet i vores 2 aktive boringer for Chloridazon. Testresultatet for begge boringers vedkommende viste at der ikke er Chloridazon i vandet.